Goldy Forever Golden Retrievers: "GOLDY"                       Domů 

      Aktuálně - updaty

         Horké novinky

                  O nás   

            Naši Goldeni     

           Naše úspěchy

            Nabídka krytí     

        Štěňátka - vrh "A"

              Naše odchovy

              Fotogalerie

       Info o plemeni, rady       

               Kontakt

                E-mail  

      

                              Dědičné vady a choroby GR

    Golden je bohužel hodně přešlechtěné plemeno, trpící mnoha dědičnými vadami a chorobami. V této rubrice se s nimi budeme blíže seznamovat. Dohaduje se, že je asi 50 dědičných vad a chorob, které toto plemeno postihuje. My si povíme o těch nejběžnějších (dysplazie kyčlí, loktů, osteochondróza, rakovina, onemocnění očí). 

                                                 

                                 1. HEMANGIOSARKOM - rakovina cévní stěny

    Všechna plemena mohou trpět určitým typem rakoviny, ale u Goldenů a Německých ovčáků je nejčastější rakovina cévní stěny. Její výskyt je především dědičný. Objevuje se nejdříve od osmi let, ale ve výjimečných případech se může objevit i dříve. Vyživuje se krví, proto napadá dobře krvenná místa, především slezinu a „pravé srdce“. Málokterý pes s tímto typem rakoviny se dožije dalšího jednoho roku života, její průběh bývá velmi rychlý.

    Pokud je hemangiosarkom na slezině, pes za tři měsíce umírá. Jde o třetí nejhorší nádor vůbec. Může se projevovat hubnutím a nezvyklou ztrátou srsti, pes zesmutní.

    Pokud na svém Goldenovi zpozorujete nezvyklé stopy únavy a smutku, náhlý úbytek na váze a neobvyklé vylínání, je dobré navštívit veterináře. Nutností je to v případě podivně zvětšeného břicha. Veterinární lékař prohmatá břicho a zjistí tak, jestli je slezina zvětšená, což by mohlo znamenat tuto zákeřnou chorobu. Nově objevená šelest na srdci může znamenat totéž. Pravděpodobně Vás, v podezření této rakoviny, pošle na krevní testy i na RTG hrudníku a břicha. Pokud ještě primární nádor na slezině nezapustí metastáze, je tu 3 - 4% naděje v léčbě chemoterapií. Pokud ano, chemoterapie by mohla pouze prodloužit život. Většina pacientů s tímto nádorem velmi trpí, je proto důkazem naší nesobecké lásky jim od bolesti ulevit bezbolestnou eutanázií.

    Ale najdou se i tací, i když jich není mnoho, kteří chtějí bojovat - a zvítězí.

                        Naše osobní zkušenost s touto chorobou - Goldynčin osudový příběh

 

                             2. Onemocnění očních víček - entropium a ektropium

    Entropium se vyznačuje vchlípením očního víčka dovnitř (většinou dolního, výjimečně horního), řasy tak dráždí a poškozují oko, mohou způsobit i vřídky na rohovce.

    Obvykle se projevuje mezi 5. týdnem a 4. měsícem často u štěňat s velkou hlavou.

    Entropium byla dříve mezi štěňaty Goldenů velmi rozšířená, dnes je ji vídáme zřídka kdy. 

    Ektropium je volné odchlípení dolního víčka od povrchu oka, jež způsobuje záněty spojivkového vaku a usazování nečistot. Obě tyto vady lze operativně odstranit.

                                                3. Progresivní atrofie sítnice (PRA)

    Onemocnění sítnice (postupné zakrňování rohovky), jež postupně vede k úplnému oslepnutí.

    Počáteční příznaky: zhoršení zraku za dne, šeroslepost, rozšíření zornic.

    U Goldenů ve stáří 3 - 5 let se toto onemocnění projevuje snižováním počtu světločivných buněk (čípků) na sítnici, což vede k šerosleposti. Když rozpad sítnice pokračuje, mohou být zasaženy i tyčinky, což v konečném stádiu způsobuje úplnou slepotu (5 - 9 let). Chovní psi a feny by se měli na PRA každoročně opakovaně vyšetřovat.

    PRA někdy bývá označována za noční slepotu. Dnes se v chovu Goldenů vyskytuje spíše vzácně, dříve ale představovala vážný chovatelský problém. U nás je vyšetření pro chov nepovinné, ovšem i někteří čeští chovatelé retrívrů své psy vyšetřují, těch je ale bohužel minimum. 

                                    Naše fenka Aura - Adora z Tvaroženských hájů - je PRA negativní !!! 

                                    Náš pes Robbie - Ashbury Touch the Sky - je PRA negativní !!! 

 

                                                             4. Katarakta (CAT)

    Šedý zákal je mléčné zakalení (zbělení obsahu nebo obalu) oční čočky, vada hlavně dědičná, ale může vzniknout důsledkem cukrovky, při hlubokém poranění oka nebo následkem zánětu oka.

    Zákal může být částečný až celkový, změny na čočce u starších psů probíhají pozvolna, ale zákal se u Goldenů může projevit kdykoliv v životě (mládí - vrozená forma), ale i v pozdějším věku, proto je tu riziko pozdního zákalu - stařecký zákal vznikající většinou mezi 5. a 6. rokem, ovšem později vznikající zákal v 7 - 10 letech již neovlivní zařazení psa do chovu.

    Jen 2% psů, postižených touto vadou oslepnou úplně, postižená zvířata se přesto nesmí zařazovat do chovu (např. ve Velké Británii). Ideální je vyšetřovat psy každoročně, ale problém je v tom, že nemusíme vědět nic o sourozencích chovného jedince, který má oči v pořádku.

    U nás vyšetření není podmínkou k chovnosti. V případě úplného zákalu pes oslepne a je nutná léčba. Jediným východiskem je operativní odstranění čočky a případné nahrazení umělou.

                                     Naše fenka Aura - Adora z Tvaroženských hájů - je CAT negativní !!! 

                                     Náš pes Robbie - Ashbury Touch the Sky - je CAT negativní !!! 

                                                                      

                                                   5. Epilepsie (Padoucnice)  

    U retrívrů je především dědičná, ale mohou ji vyvolat i jiné faktory - poranění, záněty. Projevuje se záchvaty (nekontrolovatelné pohyby různých částí těla, při kterých pes může ztratit vědomí, přepadávání, křečovité škubání, chvění tlapy, třes hlavou, když pes sedí, samovolné pomočování). Při velkém záchvatu se mozek v určitém rytmu úplně vybije, při malém záchvatu částečné (fokální) epilepsie probíhá vybíjení jen v určité mozkové části. Epilepsie vzniká hlavně v mozku (tzv. primární), ale její nástup v mozku může vyprovokovat i nějaká porucha metabolismu (tzv. sekundární). Primární epilepsie se začíná projevovat asi od prvého až půldruhého roku, záchvaty jsou zpočátku krátké (2 - 5 min.) a jejich frekvence nízká (1x za pár týdnů). Většinou se síla a frekvence záchvatů zvyšuje, záchvaty se hromadí do kratších časových úseků, např. 5 záchvatů za den a pak je 2 týdny klid.

    U epileptického psa veterinář musí zjistit (např. krevními testy), zda-li se nejedná o sekundární epilepsii. Pokud má pes primární epilepsii, je nutno ho léčit.

    Léčba epilepsie trvá celý život a má různě dobré výsledky.

 

                                                Dysplazie kyčelního kloubu

V poslední době dysplazie kyčlí (DKK, HD) představuje ve většině chovů větších, těžších plemen vážný chovatelský problém. Ojediněle se HD může vyskytovat i u plemen malých. Dysplazie jako taková se může vyskytnout na kterékoli kosti - takže může dojít k poruchám kloubů loketních, kyčelních, kolenních i ramenních. 

                                                Co to je dysplazie kyčlí a jak se projevuje?

Dysplazie kyčlí je abnormální utváření kyčelní jamky (=acetabula) a hlavice stehenní kosti (= hlavice femuru) u geneticky predisponovaných jedinců, které se projevuje jeho instabilitou s následným rozvojem patatologických změn ve všech strukturách kloubu. U zdravých kyčlí hlavice stehenní kosti zapadá do jamky velmi pevně. Při dysplazii je kloub volnější, hlavice femuru částečně subluxuje z kloubní jamky. Tato instabilita působí psům při pohybu bolest, především pak při zvýšené aktivitě. 

                                                                             Informace o HD

Některé informace se o HD dozvíte také zde, v souvislosti s používáním příbuzenské plemenitby, a zde v souvistlosti s výživou. Dysplazie kyčlí je vada geneticky podmíněná, je striktně dědičná, ovšem její rozvoj závisí také na dalších faktorech - a sice na výživě a na zátěži - tyto dva faktory navazují na genetickou informaci, kterou si v sobě nese každý pejsek. Proto je dysplazie kyčlí, stejně jako většina ortopedických problémů, svým základem multifaktoriální onemocnění. V souvislosti návaznosti těchto faktorů doporučuji přečíst si také toto.

                                                                            Vývoj HD

Všechna štěňata přichází na svět jako HD (Hip Dysplasia - dysplazie kyčlí) negativní, ovšem pokud v sobě některé z nich nese genetickou informaci pro HD pozitivní, závisí výsledný stupeň HD na kvalitě výživy a na množství zátěže v období dospívání štěněte. Jde tedy o onemocnění nejen dědičné, ale i vývojové (NE vrozené!). Nejkritičtější období pro rozvoj dysplazie kyčlí je podle výzkumů především období do dvou měsíců věku štěňat (tehdy měkká chrupavčitá tkáň osifikuje), takže závisí především na chovateli, jak kvalitně bude své odchovy živit a v jakém prostředím je bude odchovávat. Ovšem kritické je rovněž dospívání, a to hlavně okolo půl roku věku, kdy mají štěňata velkých plemen tendenci rychle nabírat váhu, říkáme tomu rychlý růst, a tomu by se mělo zabránit podáváním vhodné výživy. Dalším kritickým obdobím u zvířete, u kterého se dysplazie už rozvinula, je seniorský věk, kdy může vznikat artróza v důsledku nestabilního dysplastického kloubu. 

                                                                 Rozdělení pacientů dle věku

1) Mladí, subkliničtí psi ve věku 4 - 14 měsíců, HD se zjistí náhodně, klinicky nebo rentgenologicky (pes neprojevuje žádné příznaky HD). 

2) Mladí psi s klinickými potížemi už ve věku 4 - 14 měsíců. Obtíže při vstávání, skocích, potíže při chůzí do schodů a ze schodů, kulhání se zvýrazní hlavně po zátěži. Ortopedickým vyšetřením zjistíme laxitu kloubů (tzv. pozitivní Ortolaniho efekt). Při oboustranné pozitivní HD postižený pes přenáší váhu na hrudní končetiny, má vyklenutý hřbet a pohyb si usnadňuje tzv. "lateralizací páteře". 

3) Dospělí psi (nad 15 měsíců) s degenerativními změnami v postiženém kyč. kloubu (artrózou) - zde se jedná o chronické kulhání a vyznačuje se akutními exacerbacemi po zvýšené zátěži. Klouby bývají vlivem artrózy pevné, klinicky bez pseudokrepitace. Když onemocnění trvá déle, pánevní svaly atrofují, chůze je toporná, kyčelní kloub má omezenou pohyblivost. 

                                                    Rozdělení pacientů dle stupně postižení

Psy dělíme na tři skupiny - dysplastické, nedysplastické a na skupinu s přechodnou formou, nebo na psy s HD negativní a pozitivní. 

Dysplastičtí psi jsou s HD pozitvní, což zahrnuje stupně C, D, E (2  - lehká HD, 3 - střední HD , 4 - těžká). Přechodná skupina představuje psy s HD hraniční, čili s HD B (1), označujeme je také za HD negativní. A konečně psi nedysplastičtí jsou HD A (0) neboli nuloví, HD rovněž negativní. 

                                                           Jak dysplazii kyčlí předcházet?

Pokud to s chovem myslíme vážně, je nutné dělat si svou vlastní statistiku výsledků HD po jednotlivých plemenících a chovných fenách, je nutné znát linie, více i méně zatížené HD (a samozřejmě i jinými děd. vadami) a podle toho si vybírat štěňata. Dle mého názoru je nejdůležitějším kritériem výběru štěněte právě jeho původ. Ovšem rovněž je důležité znát podmínky, za jakých je štěně odchováváno (kvalitní výživa, dobrá socializace, zkušenosti chovatele). Nikdy bychom štěně neměli přetěžovat (nadměrné cválání, lítání ze srázu a do srázu, nerovnoměrné hraní s většími, silnějšími psy apod.), rovněž bychom měli štěněti poskytnout tu nejlepší možnou výživu (nevyplácí se šetřit především v prvním roce života štěňátka). Rozhodně nesmíme ke kvalitní kompletní granulované stravě přidávat vápník nebo fosfor! Ovšem není na škodu dávat štěňátku kvalitní doplňky výživy, prospěšné pro klouby - ty, které neobsahují Ca a P, a tak nemohou narušit poměr minerálů v granulích (Artican, Canivition Forte 30, ...). Vynikajícím pohybem pro prospěšný rozvoj kloubů i svalů je plavání. 

                                                          Můj pes má dysplazii - co s tím?

Určitě nikdo nechce mít psa jakkoliv nemocného, ovšem to je při míře postižení jistých přešlechtěných plemen psů typickými zdravotními děd. vadami neřešitelný problém. Pokud už máte tu smůlu a máte dysplastického psa, neodepisujte ho. Zmírněte mu zátěž, nepřetěžujte ho! Choďte často plavat, to je ta nejlepší rehabilitace. Pokud nemáte přístup k vodě, alespoň naučte svého psa, aby vedle Vás - třeba na vodítku - klusal. Ideálním pohybem je klus na měkkém povrchu. Tento rovnoměrný pohyb kromě plavání nejméně zatěžuje kyčle. Podávejte vhodnou dietu, aby Váš pes držel štíhlou linii a zbytečně netloustl a podávejte vhodné doplňky výživy (chondroprotektiva). 

 Pokud má Váš pes velké bolesti a konzervativní léčba nezabírá, jsou zde také chirurgické metody léčby HD. 

                                                Další informace, fakta a mé zkušenosti

Dle stastistik je úplné odstranění HD z populace psů nemožné, protože i když spojíme dva HD negativní jedince, je zde stále ten strašák - 30 % šance, že se vyskytne HD ve vrhu. 

Pro chovnost se u nás retrívři rentgenologicky vyšetřují nejprve po dovršení věku jednoho roku (minimální hranice, daná chov. podmínkami), ovšem tento věk je zkreslující, protože rentgen u dvanáctiměsíčního psa odhalí asi 66 % možné HD - retrívr v tomto věku ještě není plně vyvinut. Proto by bylo dobré psy vyšetřovat na HD až po dovršení věku dvou let, kdy se retrívr plně kosterně vyvine. Proto americká OFA zvedla hranici minimálního věku psa na rentgen z 12 na 24 měsíců. 

Matka Aury, Debora Marty, byla vyšetřena na HD až ve věku čtyř let!! Její snímek byl vyhodnocen jako 1/2 MVDr. Snášilem, což je skutečně vynikající výsledek u tak nekompromisního vyhodnocovatele, jednoho z nejpřísnějších u nás a v Evropě vůbec. 

 Když se podíváme na posuzování HD v Evropě, dojdeme k výsledkům, které možná někoho překvapí - a sice, že se výsledky HD někdy až podezřele liší podle jednotlivých států. My v Česku máme, hlavně díky velmi přísnému hodnocení pana MVDr. Milana Snášila, mnoho pozitivních výsledků HD, u Labradorů i u Goldenů. Naopak na Slovensku je drtivá většina retrívrů ohodnocena jako HD negativní. Podobně je tomu v Polsku. Ptáte se proč tomu tak je? Mají snad na Slovensku tak vynikající, dysplazií nezatížené chovy retrívrů? Ono je to trochu jinak. Na Slovensku totiž HD může vyhodnocovat téměř každý veterinární lékař. My v Česku jsme měli doposud dva posuzovatele HD (i ED) pro retrívry. Pro KCHLS je to MVDr. Šebek, pro RK CZ MVDr. Snášil. Nyní však nové vedení RK CZ odsouhlasilo změnu - vyšetřovat HD ( i ED) pro RK CZ může jakýkoliv kvalifikovaný veterinář z Evropy (členské státy EU) i z Ameriky. Zda tato změna v chovných podmínkách pomůže zkvalitnit chov retrívrů v CZ budeme schopni vyhodnotit až za nějakou dobu. 

 Při posouzení HD velice závisí na technické kvalitě snímku a na správném nastavení psa. Aneb čím lepší, kvalitněji udělaný snímek, tím přesnější výsledek ohodnocení. Vyšetřovaný pes musí být pod sedací nebo narkózou, aby bylo jeho svalstvo dostatečně uvolněno pro vyfocení dobrého snímku. Avšak je známo, že třeba ve Švédsku se psi rentgenují při vědomí.

Přijde mi, že tady u nás v Česku lidé hodně dají na HD negativní jedince. A to není dobře, protože je to velice zavádějící. V zahraničí běžně v chovu působí HD pozitivní psi a jejich potomstvo se - v mnohých případech - těší vynikajícímu stavu kyčlí ! Naopak pes HD negativní může dál přenášet na své potomky těžkou HD. Je dobré sledovat výsledky HD po jednotlivých rodičích v jednotlivých vrzích. Vrh, ve kterém se vyskytne HD do určitého stupně (třeba vrh čítá 6 štěňat, z toho 3 x negativní, 1 x 0/2, 1 x 2/2 a poslední z vrhu není vyšetřeno) je mnohem cennější než vrh, z kterého vzejdou rozmanitější výsledky (třeba 1 x 1/1, 1 x 2/2, 1 x 3/1, 1 x 3/3, 1 x 4/4 a jedno nevyšetřeno). Ke zkreslení také dochází, když je z vrhu vyšetřeno na HD jen minimum štěňat. Třeba z toho vrhu může být vyšetřeno jedno štěně jako HD negativní, ale co asi zbývající sourozenci? Můžeme se jen domnívat, jestli už jsou vyšetřeni s tím, že třeba jejich výsledky byly nad očekávání horší a tak chovatel neměl zájem ty špatné výsledky zveřejnit. A co vrh v Česku, kde vyšla všechna zvířata s HD D a E, z toho jeden pes na Slovensku je vyšetřen jako HD A? Pak je velmi, velmi pravděpodobné, že bude svým potomkům předávat těžkou HD. Je dobré se proto pídit po výsledcích HD po jednotlivých plemenících a chovných fenách, sledovat různá spojení a mapovat si výsledky jejich potomků. Je to velmi užitečné, zejména když si chceme pořizovat štěně a chceme mít větší rozhled, odkud si asi štěně vzít, aby zde bylo minimální riziko možné HD. Je třeba pátrat v původu štěněte, sledovat HD nejen u rodičů, ale i u prarodičů a praprarodičů, je nezbytné seznámit se s jednotlivými liniemi a poznat ty dobré i ty horší. 

 Kupříkladu náš mladý pes z Francie - Ashbury Touch the Sky - pochází z vynikajících anglických linií, kde se drží negativní HD a navíc je ještě upevněna liniovou plemenitbou na CH. Paudell Easter Plantagenet at Kerrien, který předával svým potomkům ve velké míře všechny své kvality, včetně vynikajících, zdravých kloubů. Tento anglický překrásný plemeník je jedním z celosvětově nejlepších Goldenů vůbec, zanechal po sobě řadu šampionů a vítězů (např. Světový vítěz 2001 a 2 x Evropský vítěz, MCH. Paudell Pure Passion, dědeček Robbieho, otec našich štěňat - vrh "A"), kteří se mohou chlubit nejen špičkovým exteriérem, ale i typickým temperamentem a hlavně pevným zdravím. 

Naše Goldy byla po nulových rodičích i prarodičích (strana otce), avšak od 12 měsíců měla problémy s kyčlemi, těžko vstávala, kulhala, měla bolesti, ztrácela zájem o pohyb. Negativní předci Vám rozhodně nezaručí negativní kyčle u Vašeho psa! 

Navíc se sama podivuji nad tím, co je tady vše možné dělat, když někomu vyjde těžká HD - stačí vyvézt jinam, tam pak dysplastický jedinec působí v chovu jako HD negativní. Hlavně, že jsou peníze ... nebo někteří "chytří" si HD nechají vyhodnotit na Slovensku a hurá, mají negativního jedince! Bohužel jsou známy i takové případy, kdy těžce dysplastický pes / fena byl(a) vyvežena "ven" a vrácen(a) jako HD negativní. A pak dál vesele působí v chovu. Lidská vynalézavost nezná mezí. Bohužel to odnáší ti, kteří se neumí bránit ... ano, tenhle poslední odstavec sem možná nepatří, ale to je jen informace pro ty, kteří si chtějí vzít štěně retrívra z Česka, aby věděli, s čím vším tady mohou počítat. 

 

Připravuji články o dysplazii loktů a osteochondróze.   

                                                Je velice smutné, že tak fantastické plemeno, jakým Golden je, je zatíženo asi 50 dědičnými vadami ...

                                                        

                                                          S použitím odborných publikací a rad veterinářů - Milena Blaháková -    

                                            

 

 © Copyright Goldy Forever Golden Retrievers 2002, 2003, 2004. All rights reserved / všechna práva vyhrazena. Fotografie smí být použity pouze se souhlasem autorky.

Made and designed by Milena Blaháková. Web vytvářen z lásky a obdivu k plemeni a k našim Goldenům především.   

Spuštěno: 25.7. 2002      LAST updated: 22. 2. 2004                                           Co je nového na našem webu?